Huisregels

Huisregels
Door aankoop van een ticket en/of bezoek aan Winter Village Druten word je geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze huisregels en onze algemene voorwaarden.

– Winter Village Druten behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen zonder restitutie van entreegelden.
– Winter Village Druten behoudt zich het recht om de Huisregels te allen tijde aan te passen.
– Winter Village Druten behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers.
– Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang.
– Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
– Winter Village Druten schenkt op het terrein geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden. NIX18
– Winter Village Druten is een rolstoelvriendelijk evenement. Wij hebben echter geen rolstoelen op locatie. Je moet dus je eigen rolstoel meenemen. Rolstoelen en krukken zijn toegestaan.
– Voor bezoekers is het niet toegestaan een eigen stoel mee te nemen, ook als je niet in staat bent gedurende langere tijd te staan.
– Bezoekers met bijzondere medicijnen moeten dit melden bij de beveiliging bij toegang. Deze verwijzen u door naar de EHBO, hier kunt u eventueel de medicijnen achterlaten.
– Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, drugs, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.
– Honden op het terrein zijn niet toegestaan, (huis)dieren zijn niet toegestaan.
– Drugs zijn verboden. Dit geldt zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop.
– Het bezit en/of gebruik van lachgas/stikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit evenement.
– Wapens zijn ten strengste verboden. Wees verstandig en laat alle voorwerpen thuis die gezien kunnen worden als wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
-Er wordt geen toegang tot het terrein verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn naar groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (Jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs (shirts) e.d.
– Roken is niet toegestaan.
– Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie.
-Indien het programma wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid van een artiest) kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde entreegelden.
– Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico.
– Het dragen van noren, klapschaatsen en andere schaatsen met scherpe punten is niet toegestaan.
– Kinderen met glij-ijzers mogen alleen op de ijsbaan wanneer deze begeleid worden   door ouderen op schaatsen. 
– Het is verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan.
-Winter Village Druten is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.
– Het is verboden eigendommen van Winter Village Druten mee te nemen naar buiten. Hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadigingen van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten
– Op en rondom de locatie wordt gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen worden onmiddellijk van het terrein verwijderd.
– Het is verboden om zonder overleg (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen naar Winter Village Druten. Een gewone (digitale) camera evenals een Go Pro camera zijn wel toegestaan. Selfie sticks zijn niet toegestaan.
– Het is op Winter Village Druten niet toegestaan een paraplu mee te nemen.
– Winter Village Druten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
– Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.
– Winter Village Druten is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging.
– Winter Village Druten is overdag voor alle leeftijden toegankelijk. Na 19.00 uur is toegang 18+ in de Aprés-ski tent en bij feestavonden verkoop van toegangstickets verplicht.
– Winter Village Druten en haar bezoekers hebben zich te houden aan de dan geldende richtlijnen van de Overheid. Check dus www.rivm.nl voor het laatste nieuws rondom de COVID19-maatregelen.
-Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging, medewerkers of vrijwilligers van Winter Village Druten op te volgen. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.